O nas

Zajmujemy się profesjonalnym obrotem surowcami wtórnymi oraz ich zagospodarowaniem. Jesteśmy firmą działającą w branży recyklingowej w ramach grupy kapitałowej firm, zakładów i organizacji branżowych we współpracy ze światem nauki i badań. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży surowców wtórnych. Firma specjalizuje się również w zbieraniu i transporcie odpadów. 

Naszymi partnerami handlowymi są firmy (podmioty gospodarcze) i instytucje posiadające odpady różnego typu, w tym odpady wielomateriałowe, sieci handlowe, sprzedawcy hurtowi i detaliczni, gminne punkty zbierające odpady, przedsiębiorstwa komunalne oraz członkowie organizacji odzysku i recyklingu. Jesteśmy obecni na rynku od 1993 roku, a w 2004 roku przekształciliśmy się w spółkę jawną i w tej formie funkcjonujemy do dziś. Firma posiada własny zakład recyklingu odpadów, który zapewnia kompleksowe usługi w zakresie zbierania, transportu i zarządzania odpadami oraz ich procesów przetwarzania.

Jesteśmy aktywnym członkiem Klastra Gospodarki Odpadami i Recyklingu oraz Klastra Wdrożeniowo-Technologicznego. Firma posiada własny system ekozarządzania, który obejmuje następujące obszary: organizacja, logistyka, zarządzanie. Współpracujemy z innymi podmiotami gospodarczymi, w tym wyspecjalizowanymi firmami recyklingowymi z całej Polski. Działamy na polskim rynku, posiada również kontakty z firmami branżowymi międzynarodowymi, m.in. z Czech, Macedonii i Chin.